Dlouhodobá nemistrovská soutěž družstev ve stolním tenise je pořádána Městským výborem svazu stolního tenisu Plzeň, který je členem Plzeňské sportovní unie.
Navazuje na tradici Odborářských soutěží, které se hrály před rokem 1989. Formálně je zastřešena Městským výborem svazu stolního tenisu Plzeň, účastníci ale nemusí být členy České asociace stolního tenisu. Hraje se ve dvou skupinách - v 1. a 2. lize. Hraje se zpravidla od října do dubna. Soutěž je určena zejména hráčům, kteří nejsou registrováni ve stolním tenise v ČAST. Vyjímečně se mohou soutěže zúčastnit i hráči registrovaní a to ti, kteří hráli tuto soutěž v minulosti jako neregistrovaní.

Do soutěže lze nové družstvo přihlásit vždy v září u vedoucího soutěže Petra Bohdana, Rolní 1/208, 322 00 Plzeň - Radčice. Podmínkou účasti je vlastní nebo pronajatá herna se dvěma stoly v katastru Plzně a předložení soupisky, na které jsou nejméně tři hráči, splňující výše uvedené podmínky. Soupisku potvrzuje vedoucí soutěže nebo předseda VSST Plzeň město. Vklad za družstvo je 500,-Kč.Aktuálně